Luna

Tykkelse: 2.0 mm
Slitesjikt: 0.25 mm/Gripp R10
Vekt: 1550 g/m2

PRODUKTARK

FLISSTØRRELSER

# ENDESNUES IVCretning2.jpg

A+symbol.jpg

licante-599
Alicante_99.jpg    Åpningstider Høst 2022   

 (Perioden 22/8 til og med 23/12)

Mandag - Fredag:

09:00 - 17:00

Torsdag:

 09:00 - 19:00

 Lørdag:

10:00 - 14:00

Musum Interiør AS
Fossegrenda 28
7038 Trondheim
Telefon: 73 96 68 55
post@musum-as.com

ARC.jpg

 Tepper til offentlig bruk !

 

IVC.jpg 

IVC-Vinyl gulvbelegg !