Luna

Tykkelse: 2.0 mm
Slitesjikt: 0.25 mm/Gripp R10
Vekt: 1550 g/m2

PRODUKTARK

FLISSTØRRELSER

# ENDESNUES IVCretning2.jpg

A+symbol.jpg

licante-599
Alicante_99.jpg    Åpningstider Høst 2023

   

 (Perioden 4/9 til 22/12-2023)

Mandag - Fredag:

09:00 - 17:00

                                                                                 

Torsdag:

09:00 - 19:00

 Lørdag:

10:00 - 14:00

Musum Interiør AS
Fossegrenda 28
7038 Trondheim
Telefon: 73 96 68 55
post@musum-as.com

ARC.jpg

 Tepper til offentlig bruk !

 

IVC.jpg 

IVC-Vinyl gulvbelegg !