Silento/Axento

Hetrogen PVC-EN 651
Tykkelse: 3.0 mm
Slitesjikt: 0.50 mm/PU R10
Vekt : ca.2198 g/m2

PRODUKTARK

VEDLIKEHOLD

# ENDESNUES IVCretning2.jpg

A+symbol.jpg

    Åpningstider høst 2021   

 (Perioden 16/8 til og med 23/12)

Mandag - Fredag:

09:00 - 17:00

Torsdag:

 09:00 - 19:00

 Lørdag:

10:00 - 14:00

Musum Interiør AS
Fossegrenda 28
7038 Trondheim
Telefon: 73 96 68 55
post@musum-as.com

ARC.jpg

  

IVC.jpg