Penta

Hetrogen PVC-EN 649
Tykkelse: 2.0 mm
Slitesjikt: 0.55 mm/PU R10
Vekt : ca.2700 g/m2

NB! Ved montering på varmekabler skal ikke belegget ha en
overflatetempratur 
på mer en 27c over tid.

PRODUKTAR

VEDLIKEHOLD

# ENDESNUES IVCretning2.jpg

A+symbol.jpg

    Åpningstider høst 2019      
        (19/8 til 23/12 )

 

Mandag - Fredag:

09:00 - 17:00

Torsdag:

09:00 - 19:00

 Lørdag:

10:00 - 14:00

Musum Interiør AS
Fossegrenda 28
7038 Trondheim
Telefon: 73 96 68 55
post@musum-as.com

ARC.jpg

  

IVC.jpg