Concept

Heterogen PVC - ISO 10582 (EN 649+684)
Tykkelse: 2.0 mm
Slitesjikt: 0.70 mm/PU Hypergard+ R10
Vekt : 2.949 g/m2

NB! Ved montering på varmekabler skal ikke belegget ha en
overflatetemperatur 
på mer enn 27c over tid.
Ved montering i sluktopp skal skjærekant forseiles med silikon
slik at den ikke kommer i kontakt med vann.

PRODUKTARK

VEDLIKEHOLD

# ENDESNUES IVCretning2.jpg

A+symbol.jpg

Bolivia-T89

Bolivia-689

 

Toronto-T99

R-Toronto-699-FULL.jpg

Rochus-T17

R-ROCHUS-617.jpg

Galiber-T95

R-Galibier-694-FULL.jpg

Pinnacles-T08

R-Pinnacles-608-HALF.jpg

Olympus-T95

R-Olympus T95.jpg

Marbella T33

R-Marbella.jpg

Pinnacles T90

R-Pinnacles T90.jpg

Pinnacles T98

R-Pinnacles T98.jpg

    Åpningstider høst 2021   

 (Perioden 16/8 til og med 23/12)

Mandag - Fredag:

09:00 - 17:00

Torsdag:

 09:00 - 19:00

 Lørdag:

10:00 - 14:00

Musum Interiør AS
Fossegrenda 28
7038 Trondheim
Telefon: 73 96 68 55
post@musum-as.com

ARC.jpg

  

IVC.jpg